Kartografija Sarajeva: SARAJEVO NA KARTAMA

Izvor: http://www.kartografija.hr/mulahusic/page2.php

Broj karti u bazi: 209

1.
ISBD: Džepni nacrt grada Sarajeva [Kartografsko gradivo] : nacrt Sarajeva s popisom ulica / urednik Mustafa Džanic. – 2. izd. – [1:15 000]. – [Sarajevo] : [s.n.], 1944 (Sarajevo : Bosanska pošta). – 1 karta ; 40 x 24 cm na listu 48 x 37 cm. – Kor. naslov. – Registar. – Sadrži: Plan dijelova centra Sarajeva, popis ulica, stara i nova imena ulica, cuprije, plan okolice Sarajeva. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

2.
ISBD: Entwicklung der Landeshauptstadt Sarajevo [Kartografsko gradivo] : unter der Regierung S. M. Des Kaisers und Königs Franz Josef I. / auf Grunlage eines von der Landes Regierung für Bosnien und die Herzegovina herausgegeben Planes reambuliert von Huggo Piffl ; G. Freytag & Berndt. – 1:10 000. – Wien : G. Freytag & Berndt, [1898?] (Wien : G. Freytag & Berndt). – 1 karta : u bojama ; 48 x 26 cm na listu 53 x 31 cm. – (karta se cuva u Istorijskom arhivu (ranije Arhivu grada Sarajeva) i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

3.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Reonizacija prostora prema nadmorskoj visini = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

4.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Digitalni model terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

5.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Orijentacija terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

6.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Geološki sastav terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

7.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Stanovanje i stambena izgradnja : Korištenje prostora = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

8.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Privredni razvoj : Postojece stanje industrije i gradevinarstva = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

9.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Nagibi terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

10.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Energetika = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

11.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Vodoprivreda : Kanalizacija = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

12.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Stabilnost terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

13.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta mineralnih sirovina = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

14.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Osnovna geološka karta = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

15.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Klimatska pogodnost prostora sa aspekta stanovanja = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

16.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : 3D model terena = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Muhamed Ðozic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

17.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Sport, rekreacija i turizam : Sport i rekreacija = postojece stanje / Voditelj plana Veljko Galic ; Radni tim Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

18.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Poljoprivredno zemljište = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Jasmin Taletovic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

19.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Komercijalne djelatnosti = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Muhamed Ðozic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

20.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Srednje obrazovanje = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

21.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Zdravstvena zaštita = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

22.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Kultura = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Muhamed Ðozic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

23.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Javna uprava = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

24.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Društvena infrastruktura : Predškolsko obrazovanje i vaspitanje = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

25.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta konflikata = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

26.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Osnovna karta = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

27.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Šumarstvo = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Jasmin Taletovic. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

28.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Energetika : Elektroenergetska mreža i objekti = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic… [et al.]. – 1:200 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 26 x 38 cm na listu 30 x 42 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

29.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta stvorenih ogranicenja i namjene površina = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Jasmin Taletovic. – 1:50 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 103 x 127 cm na listu 107 x 140 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

30.
ISBD: Digitalni model terena [Kartografsko gradivo] / Kartografska izrada Muhamed Ðozic. – 1:50 000 (E 18°00–E 18°38/N 44°07–N 43°33). – Sarajevo : Kanton Sarajevo, 2004 (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 103 x 127 cm na listu 107 x 140 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

31.
ISBD: Digitalna karta Kantona Sarajevo [Kartografsko gradivo] / Izradili Fahrudin Ðuzo, Jasmin Taletovic, Muhamed Ðozic. – 1:50 000 (E 18°00–E 18°38/N 44°07–N 43°31). – Sarajevo : Kanton Sarajevo, [2004?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 102 x 135 cm na listu 107 x 160 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

32.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta prirodnih ogranicenja i namjene površina = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Muhamed Ðozic. – 1:50 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 103 x 152 cm na listu 107 x 160 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

33.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta prirodnih ogranicenja = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Muhamed Ðozic. – 1:50 000 (E 18°00–E 18°38/N 44°08–N 43°26). – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 103 x 152 cm na listu 107 x 160 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

34.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta prirodnih ogranicenja i namjene površina = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Muhamed Ðozic. – 1:50 000 (E 18°00–E 18°38/N 44°08–N 43°26). – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 103 x 152 cm na listu 107 x 160 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

35.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta konflikata : Konflikt stanovanje nestabilan teren = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planeri Jasmin Taletovic, Muhamed Ðozic. – 1:50 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 97 x 144 cm na listu 107 x 160 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

36.
ISBD: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine [Kartografsko gradivo] : Karta konflikata : Konflikt gradevinskog zemljišta = analiza i ocjena stanja / Voditelj plana Veljko Galic ; Koordinator Fahrudin Ðuzo ; Planer Jasmin Taletovic. – 1:50 000. – Sarajevo : Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, [2003?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo). – 1 karta : u bojama ; 102 x 127 cm na listu 107 x 140 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

37.
ISBD: Sintetski prikaz namjene površina za period 1986-2015 [Kartografsko gradivo] / Kartografska izrada Muhamed Ðozic. – 1:25 000. – Sarajevo : Kanton Sarajevo, [2000?] (Sarajevo : Zavod za planiranje razvoja Kantona). – 1 karta : u bojama ; 107 x 81 cm na listu 110 x 84 cm. – (karta se cuva u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

38.
ISBD: Karta minske situacije Sarajevo [Kartografsko gradivo]. – 1:25 000. – Sarajevo : Centar za uklanjanje mina u BiH, 2005. – 1 karta : u bojama ; 78 x 74 cm na listu 90 x 88 cm. – Opširna legenda. – Simboli približno predstavljaju minska polja. Samo 60% minskih polja je identifikovano do danas. – Upozorenje: Ova karta prikazuje podrucje sa poznatim prisustvom mina i neeksplodiranih sredstava. Ažurirane informacije možete dobiti u Centru za mine-Sarajevo. – (karta se cuva u Centru za uklanjanje mina u BiH, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

39.
ISBD: Generalni situacioni plan [Kartografsko gradivo] : Banovina Drinska : Grad Sarajevo sa okolicom. List br. 3. – 1:5 000. – Sarajevo : Gradsko poglavarstvo, [1937]. – 1 karta : u bojama ; 90 x 60 cm na listu 100 x 70 cm. – (karta se cuva u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

40.
ISBD: Generalni situacioni plan [Kartografsko gradivo] : Banovina Drinska : Grad Sarajevo sa okolicom. List br. 1 / Referent za premer F. Kapetanovic. – 1:5 000. – Sarajevo : Gradsko poglavarstvo, 1937. – 1 karta : fotografska reprodukcija ; 90 x 60 cm na listu 100 x 70 cm. – (karta se cuva u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

41.
ISBD: Generalni situacioni plan [Kartografsko gradivo] : Banovina Drinska : Grad Sarajevo sa okolicom. List br. 2. – 1:5 000. – Sarajevo : Gradsko poglavarstvo, 1937. – 1 karta : fotografska reprodukcija ; 90 x 60 cm na listu 100 x 70 cm. – (karta se cuva u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

42.
ISBD: Generalni situacioni plan [Kartografsko gradivo] : Banovina Drinska : Grad Sarajevo sa okolicom. List br. 4. – 1:5 000. – Sarajevo : Gradsko poglavarstvo, 1937. – 1 karta : fotografska reprodukcija ; 90 x 60 cm na listu 100 x 70 cm. – (karta se cuva u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

43.
ISBD: Plan grada Sarajeva [Kartografsko gradivo] / autor crteža Ratko Bunardžic ; izdanje i štampa Vojnogeografski institut. – [Mjerilo neodredeno]. – Sarajevo : Vojnogeografski institut, 1969. – 1 karta : u bojama ; 78 x 44 cm na listu 90 x 62 cm. – Kor. naslov : plan grada Sarajeva. – Popis ulica. – Sa str. sadrži: plan Ilidže, Bašcaršije i okoline Sarajeva. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

44.
ISBD: Plan von Sarajevo [Kartografsko gradivo] : Reduction der Catastral – Aufnahme aus dem Jahre 1882. / ausgeführt unter specieller Leitung des Vermessungs – Direktors durch eine Arbeitspartie der VI. Abtheilung. – 1:3 125. – [Wien : k. u. k. Militär-geografischen Institut, 1882?] (Wien : k. u. k. Militär-geografischen Institut). – 1 karta : u bojama ; 160 x 120 cm na listu 170 x 130 cm. – Sadrži: plan caršije 1:1 562,5. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, Muzeju grada Sarajeva, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH) i Zemaljskom muzeju, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
044.jpg

45.
ISBD: Prirucni plan grada Sarajeva [Kartografsko gradivo] : s oznakom javnih i važnijih ustanova / Gradsko nacelstvo Sarajevo, Statisticki odsjek. – 1:6 250. – Sarajevo : Gradsko nacelstvo, Statisticki otsjek, 1932 (Sarajevo : Trgovacka štamparija). – 1 karta : u bojama ; 88 x 60 cm na listu 92 x 65 cm. – Sadrži: registar ulica i trgova, plan okolice i popis gradskih kotareva. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Gazi Husref-begovoj biblioteci, Istorijskom arhivu (ranije Arhivu grada Sarajeva) i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

46.
ISBD: Plan grada Sarajeva [Kartografsko gradivo] : popis ulica / uredio Mustafa Džanic. – 5. izdanje. – [1:15 000]. – [Sarajevo : s.l.], 1955 (Sarajevo : Narodna štamparija). – 1 karta ; 42 x 30 cm na listu 48 x 36 cm, presavijenom na 10 x 13 cmKor. naslov: Džepni plan grada Sarajeva. – Sadrži: popis ulica. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

47.
ISBD: [Sarajevo] [Kartografsko gradivo] : [plan grada]. – [1:20 000]. – Sarajevo : Media press, [1998?] (Sarajevo : Aden). – 1 karta ; 65 x 48 cm na listu 70 x 52 cm. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

48.
ISBD: Sarajevo-148 [Kartografsko gradivo] = L.d. 6H15/Fe-16 / Obradu plana pregledao Dževad Cizmic. – 1:1 000. – Sarajevo : Republicka geodetska uprava, [1987?] (Sarajevo : Geodetski zavod). – 1 karta : u dvije boje ; 75 x 50 cm na listu 79 x 61 cm. – (karta se cuva u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Geodetskom zavodu u Sarajevu i Opcinskoj službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Opcine Centar. Kartu je moguce nabaviti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove po cijeni od 15 KM na papiru i 30 KM na pausu ili providnoj foliji i Geodetskom zavodu u Sarajevu po cijeni od 44 KM na alduranu i 34 KM na ozolitu)
048.jpg

49.
ISBD: Sarajevo-111 [Kartografsko gradivo] = L.d. 6H15/Fe-11 / Obradu plana pregledao Dževad Cizmic. – 1:1 000. – Sarajevo : Republicka geodetska uprava, [1987?] (Sarajevo : Geodetski zavod). – 1 karta : u dvije boje ; 75 x 50 cm na listu 94 x 63 cm. – (karta se cuva u Bošnjackom institut, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Geodetskom zavodu u Sarajevu i Opcinskoj službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Opcine Centar, gdje je moguc uvid u njen sadržaj. Karta se može nabaviti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove po cijeni od 15 KM na papiru i 30 KM na pausu ili providnoj foliji i Geodetskom zavodu u Sarajevu po cijeni od 44 KM na alduranu i 34 KM na ozolitu)
001.gif

50.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada = plan of the town = la pinta della citta = plan de la ville. – [1:20 000]. – [Sarajevo : s.e.], 2001. – 1 karta : u bojama ; 59 x 31 cm na listu 61 x 43 cm, presavijenom na 13 x 22 cm. – Plan je izraden za manifestaciju: Sarajevo 2001: Chaos & communication, 17-26. july 2001. – Sadrži: registar ; i program manifestacije. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

51.
ISBD: Sarajevo : Evropski Jerusalem = European Jerusalem = das Jerusalem Europas : kontinuitet duhovnosti staroga Sarajeva / autor Nijazija Koštovic ; prevodioci: Jasmina Cosic, Emir Granov ; dizajn: Mima i Esad Cesovic. – [Mjerilo neodredeno]. – Sarajevo : Turisticka zajednica Opcine Stari Grad, [2001?] (Sarajevo : Bravo Public Team). – 1 karta ; 75 x 49 cm na listu 98 x 60 cm, presavijenom na 14 x 23 cm. – Sadrži: registar ; fotografiju Sarajeva ; tekst na bosanskom, engleskom i njemackom jeziku. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

52.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada = stadtplan = plan de la ville = plan of the town = la pianta della citta / autori Mirsad Bakšic i Branko Tomaševic; fotografije Gojko Sikimic; izradio Geodetski zavod u Sarajevu, Radna jedinica za kartografiju i reprodukciju karata. – 3. dopunjeno izdanje. – 1:20 000. – Sarajevo : SOUR Svjetlost, 1986 (Beograd : Vojnogeografski institut). – 1 karta : u bojama ; 75 x 64 cm na listu 100 x 70 cm, presavijenom na 12 x 24 cm. – Kor. naslov: Plan grada Sarajeva. – Sadrži: kartu podrucja grada Sarajeva, Ilijaša, Pala, Hadžica, Trnova, Centra i Starog Grada ; spisak ulica i trgova (Stari Grad, Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi grad, Vogošca) ; registar važnijih informacija sa brojevima telefona. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

53.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada = stadtplan = plan de la ville = plan of the town = la pianta della citta / autori Branko Tomaševic i Hamid Jelacic ; fotografija Miomir Kovacevic-Strašni ; izrada JP Geodetski zavod BiH. – 4. dopunjeno izdanje. – 1:20 000. – Sarajevo : JP Geodetski zavod BiH, 1993 (Sarajevo : JP Geodetski zavod BiH). – 1 karta : u bojama ; 67 x 44 cm na listu 70 x 49 cm, presavijenom na 12 x 25 cm. – Kor. naslov: Plan grada Sarajeva. – Sadrži: plan Vrela Bosne, Vogošce, Hrasnice, Centra i Starog Grada ; spisak naselja, ulica i trgova (Stari Grad, Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi grad, Vogošca). – (karta se cuva u Bošnjackom institutu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

54.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada / autori Branko Tomaševic i Hamid Jelacic ; fotografija Ivo Eterovic ; izrada Geodetski zavod BiH. – 3. dopunjeno izdanje. – 1:20 000. – Sarajevo : TKP ”Šahinpašic”, 1998 (Sarajevo : JP Geodetski zavod BiH). – 1 karta : u bojama ; 67 x 44 cm na listu 69 x 50 cm. – Kor. naslov: Plan grada Sarajeva. – Sadrži: plan Vogošce, Hrasnice, Centra i Starog Grada ; spisak naselja, ulica i trgova (Stari Grad, Centar Sarajevo, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi grad, Vogošca). – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj. Karta se može nabaviti u knjižarama Svjetlost po cijeni od 12 KM)
001.gif

55.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada / recenzija Mirsad Bakšic ; fotografija na naslovnoj strani Mirsad Bakšic ; izrada Geodetski zavod Slovenije. – Prvo izdanje. – 1:20 000. – Sarajevo : Sejtarija izdavacka kuca, 1999 (Ljubljana : Delo-tiskarna, 1999). – 1 karta : u bojama ; 76 x 65 cm na listu 99 x 67 cm, presavijenom na 12 x 23 cm. – Kor. naslov: Plan grada Sarajeva. – Sadrži: plan Centra grada Sarajeva ; plan okolice Sarajeva ; kartu saobracajnih linija Javnog preduzeca Gradski saobracaj Sarajevo ; spisak ulica. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, gdje je moguc uvid u njen sadržaj. Karta se može nabaviti u knjižarama Šahinpašic po cijeni od 10 KM)
055.jpg

56.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] / naklada Studnicka & co. – [1:10 000]. – Sarajevo : Studnicka, [1910?] (Sarajevo : Bosanska pošta). – 1 karta ; 64 x 43 cm na listu 70 x 50 cm. – Registar. – Sadrži: plan okolice Sarajeva. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

57.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] / sastavio Al. [Alois] Studnicka. – [1:10 000]. – Sarajevo : J. Studnicka & co., [1910?] (Sarajevo : Vogler i dr.). – 1 karta ; 48 x 32 cm na listu 50 x 40 cm, presav. na 16 x 10 cm + turisticki vodic (7 str.). – Stv. naslov na omotu turistickog vodica: Neuester Führer Durch Sarajevo Mit Einem Plan. – Sadrži: plan okolice Sarajeva, nova imena ulica. – Turisticke informacije na njemackom jeziku. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH) i Zemaljskom muzeju, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

58.
ISBD: Nacrt grada Sarajeva [Kartografsko gradivo] / sastavio Al. [Alois] Studnicka. – Kriegsausgabe. – [1:10 000]. – Sarajevo : J. Studnicka, [1910?] (Sarajevo : Sarajevska tiskara i litografija). – 1 karta : u bojama ; 47 x 31 cm na listu 51 x 37 cm. – Sadrži: plan okolice Sarajeva, nova imena ulica. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH) i Zemaljskom muzeju, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

59.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] / sastavio Al. [Alois] Studnicka. – [1:10 000]. – Sarajevo : J. Studnicka i dr., [1910?]. – 1 karta : u bojama ; 48 x 32 cm na listu 50 x 40 cm. – Sadrži: Plan okolice Sarajeva, ulice – gassen, ausflüge, alphabetisches verzeichnis. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

60.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] / [Alois Studnicka ?]. – [1:10 000]. – Sarajevo : Leon Finzi, [1911?]. – 1 karta : u bojama ; 48 x 32 cm na listu 50 x 40 cm. – Sadrži: Registar ulica. – (karta se cuva u Istorijskom arhivu (ranije Arhivu grada Sarajeva) i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

61.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada / autori Branko Tomaševic i Hamid Jelacic ; redakcija Bogdan Mucibabic. – 4. dopunjeno izdanje. – 1:20 000. – Sarajevo : Geodetski zavod BiH, 2002. – 1 karta : u bojama ; 67 x 44 cm na list 70 x 50 cm. – Sadrži na poledini: Registar naselja, ulica (za Stari grad, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidžu, Vogošcu, Hrasnicu) i trgova, kao i dopunske karte Vogošce, Hrasnice, Opcine Centar i Starog grada i cestu Ilidža-Blažuj. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

62.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo]. – 1:10 200. – Sarajevo : Turisticko društvo Sarajevo, 1962 (Sarajevo : OZEBIH). – 1 karta : u bojama ; 66 x 40 cm na listu 69 x 42 cm. – Sadrži: Plan Ilidže i okoline. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

63.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : Yugoslavia. – [1:10 000]. – Sarajevo : Tourist Association, 1987 (Sarajevo : NIŠRO Oslobodenje). – 1 karta ; 59 x 14 cm na listu 82 x 21 cm, presavijenom na 21 x 21 cm. – Karta sadrži: plan Ilidže i centra Sarajeva sa turist. informacijama, na poledini su važnije informacije. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

64.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] / graficka obrada i štampa VGI Sarajevo. – 1:10 000. – Sarajevo : Turisticki savez, 1967 (Sarajevo : VGI). – 1 karta : u bojama ; 79 x 43 cm na listu 91 x 61 cm. – Registar. – Sadrži sa strane: karte Ilidže, Hrasnice, Vogošce, okoline Sarajeva i Bašcaršije i spisak ulica u gradu. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

65.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada / dizajn Goran Tudor. – [1:10 000]. – Zagreb : Turistkomerc, 1975. – 1 karta : u bojama ; 59 x 32 cm na listu 66 x 32 cm, presav. na 11 x 16 cm. – Sadrži: Sarajevo plan grada = Stadtplan = City map = Le plan de la ville. – Registar. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

66.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada / dizajn Goran Tudor. – [1:10 000]. – Zagreb : Turistkomerc, 1979 (Zagreb : Tiskara Turistkomerc). – 1 karta : u bojama ; 59 x 32 cm na listu 66 x 32 cm, presavijenom na 12 x 17 cm. – Sadrži: Sarajevo plan grada = Stadtplan = City map = Le plan de la ville. – Registar. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

67.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan grada : plan of the town : Stadtplan : pianta della citta : plan dela ville / autori Mirsad Bakšic, Branko Tomaševic; izradio Geodetski zavod u Sarajevu ; fotografije Branko Eterovic. – 2. dopunjeno izdanje. – 1:20 000, 1:5 000, 1:250 000. – Sarajevo : Auto-moto savez BiH, 1981. – 1 karta : u bojama ; 75 x 64 cm na listu 90 x 69 cm, presavijenom na 12 x 23 cm. – Sadrži: plan užeg podrucja grada 1:5 000, planove Hadžica, Trnova, Ilijaša i Pala, na poledini tekst o Sarajevu. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

68.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : plan centra grada = town centre city map : plan gradskog saobracaja = public city transport map / realizacija Turisticka zajednica opcine Centar i Stari Grad Sarajevo ; foto Damir Gokovic. – [Mjerilo neodredeno]. – Sarajevo : Turisticke zajednice opcina Centar i Stari Grad, 2001. – 1 karta : u bojama ; 35 x 19 cm na listu 42 x 30 cm, presavijenom na 11 x 15 cm. – Sadrži: fotografije i adrese hotela, pansiona i prenocišta, a na poledini ima i plan gradskog saobracaja. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH) i Turistickoj zajednici Kantona Sarajevo, gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

69.
ISBD: Sarajevo [Kartografsko gradivo] : [plan starog dijela i centra grada] / izradio Geodetski zavod BiH. – [1:5 000]. – [Sarajevo : s.n., 1991?]. – 1 karta : u bojama ; 74 x 20 cm, presavijenom na 10 x 20 cm. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

70.
ISBD: Sarajevo olimpijski grad [Kartografsko gradivo] : Bosna i Hercegovina : Jugoslavija. – [Mjerilo neodredeno]. – [Sarajevo : Olimpijski komitet, 1984?]. – 1 karta : u bojama ; 86 x 52 cm na listu 86 x 62 cm. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Odsjeku za geodeziju Gradevinskog fakulteta u Sarajevu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

71.
ISBD: Sarajevo 2 [Kartografsko gradivo] : 525–2 : TK 50 = Topografska karta 1:50 000. – Prvo izdanje. – 1:50 000 ; Gaus-Krigerova projekcija, Beselov elipsoid (E 18°15–E 18°30/N 44°00–N 43°45). – Sarajevo : Federalno ministarstvo odbrane, 1999 (Sarajevo : JP Geodetski zavod BiH, 1999). – 1 topografska karta : u bojama ; 40 x 56 cm na listu 45 x 70 cm. – Opširna legenda. – UTM GRID/WGS 84 DATUM. – (karta se cuva u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove i Geodetskom zavodu u Sarajevu, gdje je moguc uvid u njen sadržaj. Kartu je moguce nabaviti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove po cijeni od 15 KM i Geodetskom zavodu u Sarajevu po cijeni od 20 KM)
071.jpg

72.
ISBD: Sarajevo 2 [Kartografsko gradivo] : 525–2 : TK 50 = Topografska karta 1:50 000. – Ratno izdanje. – 1:50 000 ; Gaus-Krigerova projekcija, Beselov elipsoid (E 18°15–E 18°30/N 44°00–N 43°45). – Sarajevo : Ministarstvo odbrane RBiH, 1995 (Sarajevo : JP Geodetski zavod BiH, 1995). – 1 topografska karta : u bojama ; 40 x 56 cm na listu 48 x 68 cm. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, Geodetskom zavodu u Sarajevu i Orijentalnom institutu, gdje je moguc uvid u njen sadržaj. Karta se može nabaviti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove po cijeni od 34 KM i Geodetskom zavodu u Sarajevu po cijeni od 20 KM)
001.gif

73.
ISBD: Situationsplan der Landeshauptstadt Sarajevo [Kartografsko gradivo] / Kartogr. Anstalt von G. Freytag & Berndt. – 3. Aufl. – 1:10 000. – [Wien] : A. Hartleben's, [1895] (Wien : Kartogr. Anstalt von G. Freytag & Berndt). – 1 karta : u bojama ; 58 x 33 cm na listu 60 x 36 cm. – (karta se cuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

74.
ISBD: Walnys Plan von Sarajevo und Umgebung [Kartografsko gradivo] / ausgeführt in k.u.k. Militär-geographischen Institute. – Neauflage 1904. – 1:10 000. – Wien : [s.n.], 1904 (Wien : k.u.k. Militär-geographisches Institut). – 1 karta : u bojama ; 61 x 41 cm na listu 77 x 53 cm, presavijenom na 12 x 18 cmPlan je iz Opceg prirucnog i adresnog koledara za Bosnu i Hercegovinu ”Bosanski glasnik”. – Sadrži: registar. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu i Istorijskom arhivu (ranije Arhivu grada Sarajeva), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

75.
ISBD: Walnys Plan von Sarajevo und Umgebung [Kartografsko gradivo] / ausgeführt in k.u.k. Militär-geographischen Institute. – Neauflage 1912. – 1:10 000. – Wien : [s.n.], 1912 (Wien : k.u.k. Militär-geographisches Institut). – 1 karta : u bojama ; 61 x 41 cm na listu 81 x 60 cm. – Plan je iz Bosanskog glasnika. – Sadrži: registar. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

76.
ISBD: Walnyev nacrt Sarajeva i okolice [Kartografsko gradivo] / izvedeno u Ces. i kr. vojno-geografskom zavodu u Becu. – 1:10 000. – Bec : [s.n.], 1908 (Bec : Ces. i kr. vojno-geografski zavod). – 1 karta : u bojama ; 61 x 41 cm na listu 78 x 61 cm. – Plan je prilog Bosanskom glasniku iz 1908. – Sadrži: registar. – (karta se cuva u Bošnjackom institutu, Istorijskom arhivu (ranije Arhivu grada Sarajeva) i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUB BiH), gdje je moguc uvid u njen sadržaj)
001.gif

77.
ISBD: Zavicajna karta Sarajeva [Kartografsko gradivo] : za 2. i 3. razred osnovne škole / Miladin Andelic. – [Mjerilo neodredeno]. – Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika SR BiH, [1971?] (

PODIJELI NA
LinkedInPin It
documentary
pored seada i nihada o meni se brinu još Stariša, alias Bob Guchone, Luka Perović, Stariša, MELINA KAMERIĆ, DMAJA (dopisnica iz Austro-ugarske monarhije),Žaklina E. KENEDY (ekspertica za Italiju i dopisnik iz Australije na privremenom radu u Sarajevu, povremeno Šoba nešto sroči svima, a mi objavimo, Blecker-Decker, nešto se jednostavno prepiše, a nešto objavi uz odobrenje eminentnih autora rasprostranjenih širom planete...

Komentariši