VODIČ KROZ KULTURNA ZBIVANJA ZA MJESEC MAJ 2006

POZORIŠTA / THEATRES

NARODNO POZORIŠTE / THE NATIONAL THEATER
Obala Kulina Bana 9, Tel: 221 682

13. 05. PREMIJERA
19:30h Ivan Pl. Zajc
NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI
Dirigent / Conductor: Vjekoslav Šutej
Asistent / Assistant: Tomislav Fačini
Režija / Directed by: Ozren Prohić
Uloge / Cast: S. Hapač, A. Bakšić, A. Pljevljak – Krehić, A. Marić – Gigliani, L. Šarić, M. Đuran, I. Šarić, D. Isaković, S. Kostić, J. Bašić
Hor opere Narodnog pozorišta,
Balet Narodnog pozorišta,
Orkestar Sarajevske filharmonije

17. 05. Nenad Pervan
19:30h JEDAN ČOVJEK I JEDNA ŽENA
Režija / Directed by: Nenad Pervan
Uloge / Cast: R. Ljutović, Z. Bečić

19. 05. Meša Selimović
19:30h TVRĐAVA / THE FORTRESS
Režija / Directed by: Sulejman Kupusović
Uloge / Cast: I.Bajrović, M.Zubčević, J.Pejaković,
M.Tuka, N.Đurevska

20. 05. Jovan Steria Popović
19 :30h RODOLJUPCI
Režija / Directed by: Gradimir Gojer
Igraju / Cast: V. Jokanović, M. Trifunov

27. 05. Enver Čolaković
19:30h LEGENDA O ALI-PAŠI / LEGEND OF ALI PASHA
Režija / Directed by: Sulejman Kupusović
Igraju / Cast: A. Hasković, M. Musliović, J. Pejaković, M. Pavlović, M. Drmać, V. Jokanović, N. Đurevska, M. Kurić, E. Sijamija, R. Ljutović,
E. Muftić, S. Vidak, N. Đenisijević

KAMERNI TEATAR ‘55 / CHAMBER THEATER ‘55
M. Tita 56/II. Tel: 216 873

05. 05. Šodan
20:00h NOĆ DUGIH SVJETALA
Režija / Directed by: Tanja Miletić – Oručević
Gostovanje Pozorišta iz Mostara

13. / 15. Žan Anuj
16. / 30. 05. ŽENSKI TURBOFOLK BEND / WOMEN FOLK BAND
20:00h Režija / Directed by: Sulejman Kupusović
Igraju / Cast: N. Đurevska, G. Boban, Ž. Marlot, J. Ornela Bery,
M. Muftić, V. Glođo, M. Ovčina, R. Čolović

19. / 20. 05. Dimitrije Vojnov
20:00h VELIKA BIJELA ZAVJERA / GREAT WHITE CONSPIRACY
Režija / Directed by: Aleksandar Jevđević
Uloge / Cast: S. Bašić, M. Musliović, Ž. Marlot, G. Boban, M. Muratović, A. Ukaj

23. / 25. 05. Janusz Glowacki
20:00h ČETVRTA SESTRA / THE FOURTH SISTER
Režija / Directed by: Dino Mustafić
Igraju / Cast: T. Šojić, Z. Marjanović, S. Bambur, M. Trifunov,
J. Diklić, S. Alihodžić, D. Jovičić, M. Tuka, Ž. Marolt, R. Čolović,
E. Bravo, A. Ukaj, B. Trišić

27. 05. Aldo Nikolaj
20:00h UMRI MUŠKI / DIE HARD
Režija / Directed by: Admir Glamočak
Uloge / Cast: A. Glamočak, T. Šojić, S. Bašić

POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO / SARAJEVO YOUTH THEATER
Kulovića br. 8, Tel/Fax: 442 572 i 205 799

06. / 11. / 18. Amir Bukvić
26. 05. DJECA SA CNN-a / CHILDREN AT CNN
20:00h Režija / Directed by: Aida Bukvić

07. 05. Josip Vandot – Vojmil Rabadan
11:00h KEKEC
Režija / Directed by: S. Hadžimehanović

10. / 25. 05. Darko Lukić
20:00h BAŠESKIJA, SAN O SARAJEVU / BAŠESKIJA, A DREAM OF
SARAJEVO
Režija / Directed by: Gradimir Gojer
Igraju / Cast: N. Tulić, S. Bejtović. A. Aljović, M. Tanović,
S. Ahmetašović, H. Mušić, A. Begović, D. Buka

14. 05. Goran Simić
11:00h BAJKA O SARAJEVU /
FAIRY-TALE OF SARAJEVO
Režija / Directed by: Marko Kovačević
Igraju / Cast: S. Bejtović, S. Ahmetašević, A. Merunka,
D. Buka, S. Hadžimehanović, M. Tanović

21. 05. Nenad Veličković
11:00h BUMBAR CAR I CAR VODONOŠAR
Režija / Directed by: Kaća Dorić

SARTR – SARAJEVSKI RATNI TEATAR / SARAJEVO WAR THEATER
Direkcija: Čemaluša 1/II, Tel.: 664 070

Scena CDA

08. / 16. 05. Ljubica Ostojić
20:00h NEVJESTA OD KIŠE / BRIDE OF RAIN
Režija / Directed by: Dubravka Zrnčić – Kulenović
Uloge / Cast: M. Lambić, S. Goronja, E. Husić, A. Selimović, A. Ukaj, M. Porča, S. Pandur

09. / 17. 05. Jose Sanchis Sinisterra
20:00h AY, CARMELA
Režija / Directed by: Robert Raponja
Uloge / Cast: S. Alispahić, D. Jovičić, M. Bešić

KONCERTI / CONCERTS

JU»SARAJEVO ART» / SARAJEVO ARTS AGENCY
Dalmatinska 2/I, Tel: 207 929 / Fax: 207 972
www.sarajevoarts.ba

04.05. ZA JEDAN ČASAK RADOSTI
20:00h Sandra Bagarić, sopran
Ivica Šarić, bas
Tamburaški orkestar HRT
Siniša Leopold, dirigent
Dom Armije

25.05. STOCKHOLM SAXOPHONE QUARTET
20:00h Dom Armije
U saradnji / In cooperation with: SONEMUS

SARAJEVSKA FILHARMONIJA / SARAJEVO PHILHARMONIC ORCHESTRA
Obala Kulina Bana 9, Tel: 666 519, 666 520 / Fax: 666 521

25. 05. Koncert / Concert
Solista / Solo performer: Sabrina Zelić
Dirigent / Conductor: Samra Bučan
Program: W.A.Mozart: Klavir koncert C-Dur, KV 467
F. Mendelshon: 4 simfonija “Talijanska”
Narodno pozorište

TRE BICCHIERI
Kranjčevićeva br. 8, Tel: 222 654

Kamerna muzika / Chamber music
“SPRING TREATS – CAPRICCI DI PRIMAVERA”

04. 05. Gudački trio
21:00h Siniša Marković, violina
Melika Hadžić, violina
Belma Alić, violončelo
Program: Mozart, Haydn, Teleman
Vinoteka

11. 05. Boris Lončar, violina
21:00h Siniša Marković, violina
Program: W.A. Mozart, K. Stamitz
Vinoteka

18. 05. Gudački trio
21:00h Siniša Marković, violina
Melika Hadžić, violina
Belma Alić, violončelo
Program: Mozart, Vivaldi, Leclair
Vinoteka

25. 05. Boris Lončar, violina
21:00h Boško Jović, gitara
Program: Vivaldi, Bach, Piazolla
Vinoteka

GALERIJE / GALLERIES

UMJETNIČKA GALERIJA / BiH ART GALLERY
Zelenih beretki 8, Tel.: 266 550

Ponedjeljak-subota / Monday-Saturday: 12:00 – 18:00h

Stalna postavka: “Jedan vijek moderne umjetnosti u BiH” /
Permanent exhibition: “A Century of Modern Art in B&H”
Utorak-subota / Tuesday-Saturday: 12:00-20:00 h

12. – 27. 05. Bosanski prekrivači / Bosna Quilt
Lucia Feinig-Giesinger sa ženama iz Goražda
Organizator: Austrijska ambasada Sarajevo

GALERIJA “ROMAN PETROVIĆ” Udruženje likovnih umjetnika BiH /
“ROMAN PETROVIĆ” GALLERY – BiH Artists Association
Titova 54, Tel: 668 009

18. 05. Izložba / Exhibition Zaifa Velić

29. 05. Izložba / Exhibition Vanja Radouš

GALERIJA MAK
Sime Milutinovića Sarajlije 7, Tel: 201 861
Svaki dan od 10:00 – 19:00h / Every day from 10:00 – 19:00h

27. 04. – 04. 05. Izložba „Ćuprija u Sarajevu“, likovna kolonija Dobrun – Višegrad
19:00h Organizator: SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo

11. 05. – 01. 06. Izložba „Oblik i Prah“, Vitomir Lukić

GALERIJA MERSADA BERBERA “E&A”
“Holiday Inn” hotel, Tel./Fax: 288 341

Stalna postavka radova Mersada Berbera /
Permanent exhibition of Mersad Berber's works

Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 09:00-21:00h
Subota / Saturday: 09:00-17:00 h

GALERIJA “NOVI HRAM”
Mula Mustafe Bašeskije 38, Tel: 233 280

Do / Until: 15. 05. Jevrejski Beč – Hologramski prikaz u 21 slici

ATELJE – ZBIRKA SAFET ZEC Studio-Collection
Maršala Tita 31/II

Posjeta Ateljeu – zbirci Safet Zec moguća je svaki dan
uz prethodnu najavu na tel. 061 338 186 ili 440 041 /

Dailly visit to studio – collection of Safet Zec is possible with prior
notice – phone no: 061 338 186 or 440 041

GALERIJA “FAKTA” – art centar
Hamdije Kreševljakovića 7 C, Tel. 552 270

Stalna postavka BiH klasika / Permanent exhibition of B&H classics
Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 09:00-18:00h
Subota / Saturday: 09:00-15:00h

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOG ANTE /
ST. ANTHONY FRANCISCAN MONASTERY
Franjevačka 6

29.05.–15.06. Izložba slika „10 umjetnika“ (Kanada & BiH) /
Exhibition „10 artists“(Canada & BH)
Mala galerija

KINA / MOVIE THEATERS

APOLO
Mis Irbina 2, Tel: 445 201
Od / From: 18.00 & 20.00h

27. 04. – 17.05. NEBO IZNAD KRAJOLIKA / SKY ABOVE LENDSCAPE
Režija / Directed by: Nenad Đurić
Uloge / Cast: Aleksandar Seksan, Audrey Hamm, Haris Burina

18. – 25. 05. DA VINČIJEV KOD / THE DA VINCI CODE
Režija / Directed by: Ron Howard
Uloge / Cast: Tom Hanks, Audrey Touton, Jean Reno

25. 05. X-MEN 3: POSLJEDNJA ODBRANA / X-MEN 3: THE LAST STAND
Režija / Directed by: Brett Ratner
Uloge / Cast: Patrick Stewart, Hugh Jackamn, Ian McKellen, Halle Berry

IMPERIJAL
Maršala Tita 56, Tel: 445 201, 443 021

01. – 17. 05. SIROVE STRASTI 2 / BASIC INSTINCT 2
Režija / Directed by: Michael Caton-Jones
Uloge / Cast: Sharon Stone, David Morrissey, David Thewlis, Hugh Dancy, Charlotte Rampling

18. – 25. 05. DA VINČIJEV KOD / THE DA VINCI CODE
Režija / Directed by: Ron Howard
Uloge / Cast: Tom Hanks, Audrey Touton, Jean Reno

25. 05. X-MEN 3: POSLJEDNJA ODBRANA / X-MEN 3: THE LAST STAND
Režija / Directed by: Brett Ratner
Uloge / Cast: Patrick Stewart, Hugh Jackamn, Ian McKellen, Halle Berry

OBALA MEETING POINT
H. Kreševljakovića 13, Tel. 668 186

27. 04. – 03.05. NEBO IZNAD KRAJOLIKA / SKY ABOVE LENDSCAPE
Režija / Directed by: Nenad Đurić
Uloge / Cast: Aleksandar Seksan, Audrey Hamm, Haris Burina
Svaki dan / Every day: 19:00 & 21:00h

GRBAVICA
Režija / Directed by: Jasmila Žbanić
Uloge / Cast: M. Karanović, L. Mijović, L. Lučev
Svaki dan / Every day: 17:00h

04. 05. MISSION IMPOSSIBLE 3
Režija / Directed by: J.J. Abrams
Uloge / Cast: Tom Cruise, Ving Rhames, Keri Russell
Svaki dan / Every day: 19:00h & 21:15h

22. – 26. 05. 5. Ciklus Španske kinematografije / 5th. Cycles of Spanish cinematography
Svaki dan / Every day: 19:00h

25. 05. SASVIM LIČNO
Režija / Directed by: Nedžad Begović
Uloge / Cast: Naida Begović, Nedžad Begović, Sabrina Begović
Svaki dan / Every day: 19:00h & 21:00h

TESLA
Obala Kulina Bana 2, Tel: 445 201, 443 617
Od / From: 18:00 / 20:00h

KARAULA / BORDER POST
Režija / Directed by: Rajko Grlić
Uloge / Cast: T. Gojanović, S. Trifunović, E. Hadžihafizbegović, V. Nedeska, B. Diklić

UNITIC
Fra Anđela Zvizdovića 1, Tel: 295 001
Od / From: 18:00 / 20:30h

CENTRI ZA KULTURU / CULTURE CENTRES

BOSANSKI KULTURNI CENTAR
Branilaca Sarajeva 24, 441 798, 444 466

03.- 08. 05. „Sarajevo fashion week“
13. / 14. 05. „Linofest 2006.“
17. 05. Revija kulturno- umjetničog stvaralaštva osnovnih i srednjih škola
19. 05. Koncert „Erogene zone“
26. 05. Koncert KUD „Lola“

KULTURNI CENTRI STRANIH ZEMALJA /
FOREIGN CULTURE CENTRES

AMBASADA KRALJEVINE ŠVEDSKE / EMBASSY OF SWEDEN

09. 05. Izložba „Paralele“ kulturne spone / Exhibition „Parallels” an cultural bonds
Producent izložbe: Swedish Travelling Exhibitions
Historijski muzej BiH / BH historical museum

18. 05. Koncert Švedskog hora „Lidingo Motet Choir“ (Stockholm)
19.30h Concert of Swedish quire „Lidingo Motet Choir“ (Stockholm)
Franjevački samostan Sv. Ante / St. Anthony Franciscan Monastery

25.05. STOCKHOLM SAXOPHONE QUARTET
20:00h U saradnji sa JU Sarajevo Art i SONEMUS
Dom Armije

BRITISH COUNCIL www.britishcouncil.ba
Ljubljanska 9, Tel: 250 220, Fax: 250 240

Biblioteka i Informacioni centar / Library and Information center:
Ponedjeljak – petak / Monday – Friday: 08:30-19:00h
Subota / Saturday: 08:00-17:00h

CENTAR «ANDRE MALRAUX»
Mula Mustafe Bašeskije 8 / tel-fax: 206 889, 668 605
E-mail: malraux@bih.net.ba / web: www.malraux.ba

Radno vrijeme / Workong hours:
Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 10:00-18:00h
Subota / Saturday: 10:30-14:00h

Biblioteka / Library:
Ponedjeljak, srijeda, petak / Monday, Wednesday, Friday: 10:00-18:00h
Utorak i četvrtak / Tuesday and Thursday: 14:00-18:00h

GOETHE INSTITUT www.goethe.de/sarajevo
Bentbaša 1a, Tel: 570 000, 570 030
E mail: goethe@sarajevo.goethe.org

Radno vrijeme / Working hours:26.10.2005
Ponedjeljak-četvrtak / Monday-Thursday: 09:00-17:00h
Petak / Friday: 09:00-14:00h

Biblioteka i Informativni centar / Library and Information center:
Utorak-četvrtak / Tuesday-Thursday: 14:00-18:00h

KULTURNI CENTAR ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN /
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN CULTURE CENTER
Ferhadija 2, tel. 711 055

Biblioteka / Library:
Radno vrijeme / Workong hours:
Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 09:00-16:00h

Besplatni kursevi perzijskog jezika / Free Persian language courses

URED ZA KULTURU AMBASADE KRALJEVINE ŠPANIJE U SARAJEVU /
CULTURE DEPARTMENT OF THE SPANISH EMBASSY IN SARAJEVO
Čekaluša 14 / tel: 223 331 / e-mail: ofcult@bih.net.ba

Biblioteka / Library:
Ponedjeljak do petka / Monday – Friday: 09:30-13:00h & 14:30-17:00h

TURSKI KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR /
TURKISH CULTURAL-INFORMATION CENTER
Mula Mustafe Bašeskije do 31, Tel: 271 150

Radno vrijeme / Working hours:
Utorak-subota / Tuesday-Saturday: 09:00-18:00h

19. – 31. 05. Izložba / Exhibition: Tomislav Perazić “Primorski pejzaži”

20.00 h Predavanja – Paneli: “Zajedničke kulturne vrijednosti Turske i Bosne i Hercegovine”
Predavači: prof.dr. Fehim Nametak, dr. Behija Zlatar, doc.dr. Neşe Özden i Servet Bayoğlu, savjetnik za kulturu Ambasade Republike Turske

Filmski program utorkom / Movies on Tuesday
Od / From: 18:00h (engleski titl / English subtitles)

09. 05. „NIHAVEND MUCIZE“
Režija / Directed by: Atıf Yılmaz

16. 05. „VODOPAD“ / „ŞELALE“
Režija / Directed by: Semir Aslanyürek

23. 05. „FIRUZE, GDJE SI?“ / „NEREDESIN FIRUZE?“
Režija / Directed by: Ezel Akay

30. 05. „PROPAGANDA“
Režija / Directed by: Sinan Çetin

U saradnji sa Kinotekom BiH / In cooperation with BiH Film Library
Od / From: 18:00h (bosanski titl / Bosnian subtitles)
PROGRAM “FRITZ LANG” (Friedrich Christian Anton Lang 1890.-1976. god.)

05. 05. „METROPOLIS“
Režija / Directed by: Fritz Lang

12. 05. „GRAD TRAŽI UBICU“ / THE MURDERERS ARE AMONG US“
Režija / Directed by: Fritz Lang

19. 05. „TESTAMENT DR. MABUSEA“ / „THE LAST WILL OF DR. MABUSE“
Režija / Directed by: Fritz Lang

26. 05. „GRIMIZNA ULICA“ / „SCARLET STREET“
Režija / Directed by: Fritz Lang

MUZEJI / MUSEUMS

HISTORIJSKI MUZEJ BiH / BiH HISTORICAL MUSEUM
Zmaja od Bosne 5, Tel: 210 416, 210 418

Ponedjeljak – petak / Monday – Friday: 09:00 – 16:00 h
Subota i nedjelja / Saturday and Sunday: 09:00 – 13:00 h

Izložba „Bosna i Hercegovina kroz stoljeća“ /
Exhibition „Bosnia and Herzegovina through centuries“

Izložba „Šotra iz naše riznice“ – grafike Branka Šotre
Exhibition „Šotra from our treasury “ – Branko Šotra graphics

MUZEJ SARAJEVA / CITY OF SARAJEVO MUSEUM
Mula Mustafe Bašeskije bb, Tel.: 535 688 / Fax: 535 688

– DESPIĆA KUĆA / DESPIĆ's HOUSE
Despićeva ulica br. 2 / Despićeva Street No. 2, Tel: 215 531
Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 09:00-15:00h

– BRUSA BEZISTAN
Abadžiluk br. 10, Tel: 239 590

Stalna izložbena postavka / Permanent exhibition
Ponedjeljak-subota / Monday-Saturday: 10:00-15:00h

– MUZEJ JEVREJA BiH / BiH JEWISH MUSEUM
Velika Avlija b.b., Tel: 535 688

Ponedjeljak- petak / Monday-Friday: 10:00-15:00h
Nedjelja / Sunday: 10:00-13:00h

MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BIH /
BIH MUSEUM OF LITERATURE AND THEATER ARTS
Sime Milutinovića Sarajlije 7, Tel/fax: 201 861

Stalne postavke / Permanent exhibitions
Ponedjeljak-petak / Monday-Friday: 10:00-14:00h

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE / BiH LAND MUSEUM
Zmaja od Bosne 3, Tel: 668 027

Stalna postavka zbirki i eksponata /
Permanent collection and expones exhibition

Utorak – petak / Tuesday – Friday: 10:00 – 17:00 h
Nedjelja / Sunday: 10:00-14:00h

BOŠNJAČKI INSTITUT – FONDACIJA ADILA ZULFIKARPAŠIĆA /
BOSNIAK INSTITUTE – FOUNDATION OF ADIL ZULFIKARPAŠIĆ
Mula Mustafe Bašeskije 21, Tel.: 279 800, 279 777

Posjeta u organizovanim grupama uz najavu /
Organized group visits by appointment

FESTIVALI / FESTIVALS

9. TEATARFEST 2006
12. – 21 Maj

12. 05. GI Sofia, Bugarsko-njemačka produkcija, Sofia, Bugarska
19:00h “Nauka je fikcija”
Teatar Sloga

12. 05. Meri Nenonen, Helsinki, Finska
21:00h “Samo-okidač”
Pozorište Mladih

13. 05. Portage Residui Performativi, Torino, Italia
17:00h “Pokajnički”
Collegium Artisticum

13. 05. Teatar Mimart, Beograd, Srbija I Crna Gora
21:00h “Susret Romea I Julije”
Pozorište mladih

14. 05. Reka Szabo Dance Company, Budimpešta, Mađarska
17:00h “Najlon-revije”
CDA

14. 05. Vesele Skoky, Prag, Češka republika
19:00h “Ne…na željezničkoj stanici”
Teatar Sloga

14. 05. Motus Danza, Siena, Italia
21:00h “Voda”

15. 05. Ein Musiktheater von Haubraum&Theater Phoenix, Linz, Njemačka
21:00h “Dobro došli kod kostolomca!”
Teatar Sloga

16. 05. Company Finita la comedia, Budimpešta, Mađarska
21:00h “Knjiga čovjeka”
Pozorište mladih

17. 05. Brok & Palatz CO. Zagreb, Hrvatska
21:00h “Peterored”
Pozorište mladih

18. 05. Narodno pozorište Tuzla, Bosna I Hercegovina
21:00h “Dolno Solan”
Pozorište mladih

19. 05. Metamorphosis Theatre, Quebec, Kanada
21:00h “Povratne sjene”
Narodno Pozorište Sarajevo

20. 05. E.P.I. Center and No History, Ljubljana, Slovenia
19:00h “Studij za posljednju egoističnu predstavu”
Teatar Sloga

21. 05. Konci i krpe, Varaždin, Hrvatska
17:00h “Krpe I konci”
Pozorište mladih

21. 05. Završna svečanost
Teatar Sloga

DANI KANTONA SARAJEVO
02-09. 05. 2006. godine

02.-09.05. Turnir u malom nogometu i košarci (Kantonalni nivo) – Ekipe JKP kantona i Kantona Sarajevo
Centar Skenderija

02. 05.
09:30h Obilazak mezara šehida i poginulih boraca
Opštinska groblja / mezarja

10:00h Polaganje cvijeća
Vječna vatra, Kovači, Lav

03. 05.
10:00h Otkrivanje spomen-ploče nobelovcu Vladimiru Prelogu
Ul. Josipa Štadlera

13:00h Završetak radova u Ul. Zelenih Beretki
Ul. Zelenih beretki

12:00h Čas historije – srednje škole
Tunel DB (Dobrinjska strana)

03. – 09. 05 Izložba kaligrafije – Šukrija Gavranović
12:00h KSC “Vogošća”

03. – 09. 05 Izložba grafika – akademski slikar Irfan Hozo
18:00h Bazeni “Terme” Ilidža

19:00h Svečanost dodjele priznanja Kantona Sarajevo – umjetnički program
Narodno pozorište

04. 05.
04. – 09. 05. Čas historije – osnovne i srednje škole
Osnovne i srednje škole

05 .05.
05. – 08. 05. Sarajevo u filmu – projekcije
17:00h Kino Meeting point

19:00h Veče folklora – sarajevski KUD-ovi
KSC Ilijaš

20:00h Zvuci Sarajeva – Zbor “Pontanima”
Dom Vojske FBiH

06 .05.
10:00h Teniski memorijalni turnir “Jan Doršner”
Stadion Koševo

10:00 – 17:00h Dan djece – program za djecu
Pionirska dolina

11:00h Sarajevski kros – srednje škole Kantona
Aleja Vrelo Bosne

07. 05.
10:00h Teniski memorijalni turnir “Jan Doršner”
Stadion Koševo

10:00h Zasađivanje sadnica (uč. osnovnih i srednjih škola)
Padine Sarajeva

11:00h Smotra dobrovoljnih vatrogasnih društava
Hadžići

08. 05.
13:00h Zasađivanje sadnica (uč. osnovnih i srednjih škola)
Padine Sarajeva

13:00h Otvaranje “Muzeja 1878-1918.”
“Muzej 1878-1918.” (Ul. Zelenih beretki)

09. 05.
13:00h Otkrivanje spomen-ploče Opća bolnica “Dr Abdulah Nakaš”
Opća bolnica

documentary
pored seada i nihada o meni se brinu još Stariša, alias Bob Guchone, Luka Perović, Stariša, MELINA KAMERIĆ, DMAJA (dopisnica iz Austro-ugarske monarhije),Žaklina E. KENEDY (ekspertica za Italiju i dopisnik iz Australije na privremenom radu u Sarajevu, povremeno Šoba nešto sroči svima, a mi objavimo, Blecker-Decker, nešto se jednostavno prepiše, a nešto objavi uz odobrenje eminentnih autora rasprostranjenih širom planete...

Komentariši